კორპორატიული კულტურა

კორპორატიული კულტურა

მსოფლიო ბრენდს მხარს უჭერს კორპორატიული კულტურა. ჩვენ სრულად გვესმის, რომ მისი კორპორატიული კულტურის ჩამოყალიბება შესაძლებელია მხოლოდ ზემოქმედების გზით,

 ინფილტრაცია და ინტეგრაცია. ჩვენი ჯგუფის განვითარება მხარს უჭერს მის ძირითად ღირებულებებს ბოლო წლებში

---- პატიოსნება, ინოვაცია, პასუხისმგებლობა, თანამშრომლობა.

162360897

პატიოსნება

ჩვენი ჯგუფი ყოველთვის იცავს პრინციპს, ადამიანებზე ორიენტირებულს, მთლიანობის მენეჯმენტს, ხარისხს, უმაღლესი რეპუტაციას პატიოსნება გახდა ჩვენი ჯგუფის კონკურენტული უპირატესობის რეალური წყარო. ასეთი სულისკვეთებით, ჩვენ გადავდგით ყოველი ნაბიჯი სტაბილურად და მტკიცედ.

ინოვაცია

ინოვაცია არის ჩვენი ჯგუფის კულტურის არსი. ინოვაცია განაპირობებს განვითარებას, რაც იწვევს ძლიერებას, ყველაფერი წარმოიქმნება ინოვაციიდან. ჩვენი საწარმო სამუდამოდ არის გააქტიურებულ სტატუსში, რათა მოერგოს სტრატეგიულ და გარემოს ცვლილებებს და მოემზადოს ახალი შესაძლებლობებისთვის.

305377656
317241083

პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებლობა საშუალებას აძლევს ადამიანს ჰქონდეს გამძლეობა. ჩვენს ჯგუფს აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა და მისია კლიენტებისა და საზოგადოებისთვის. ასეთი პასუხისმგებლობის ძალა არ ჩანს, მაგრამ იგრძნობა. ის ყოველთვის იყო მამოძრავებელი ძალა ჩვენი ჯგუფის განვითარებისათვის.

თანამშრომლობა

თანამშრომლობა არის განვითარების წყარო. ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ თანამშრომლობის ჯგუფი. ერთობლივი მუშაობა მომგებიანი სიტუაციის შესაქმნელად განიხილება, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი კორპორაციული განვითარებისათვის.

300344104